Các câu hỏi thường gặp

Tải xuống Nội dung và Các lớp học

Q. Lúc nào tôi có thể tham dự một lớp học?

Các lớp học luôn sẵn có suốt 24 giờ một ngày.

Q. Tôi có thể liên lạc với giáo viên trước khi học không?

Được. Vào "Lịch sử lớp học" của bạn và xem lớp học mà bạn muốn. Sau đó bạn có thể nhắn tin cho giáo viên ở mục tin nhắn. Mọi tin nhắn giáo viên gửi cho bạn cũng được hiển thị tại mục này.

Q. Tôi muốn xác nhận xem liệu đặt lịch của tôi có thành công không.

Khi bạn đặt lịch xong, một email xác nhận đặt lịch sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Mọi thông báo huỷ lớp hoặc tin nhắn từ giáo viên của bạn cũng sẽ được gửi cho bạn qua email.

Q. Tôi có thể phản hồi cho các lớp học của mình không?

Được. Nhấp vào "Lịch sử lớp học" ở menu bên và gửi nhận xét của bạn dưới mục "Phản hồi" trên trang của lớp học mà bạn muốn. Xin lưu ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng các nhận xét của bạn.

Q. "Yêu thích" là gì?

Đây là một tính năng cho phép bạn đặt lớp học với các giáo viên yêu thích của bạn. Nhấp vào nút "Yêu thích" bên cạnh các giáo viên mà bạn thích và bạn sẽ có thể truy cập các giáo viên này từ các trang "Danh sách giáo viên" và "Chi tiết giáo viên".

Q. Tôi phải làm gì nếu giáo viên không gọi cho tôi?

  1. Gọi cho giáo viên của bạn bằng SkypeID của họ (ID của giáo viên mà bạn đặt lịch được hiển thị trên email).
  2. Khởi động lại Skype.
  3. Hãy chắc rằng không có phần mềm nào khác đang chạy.
  4. Nếu bạn vẫn không thể thực hiện cuộc gọi, hãy để lại tin nhắn cho giáo viên, sau đó truy cập vào "Báo cáo hoàn thành" và đặt trạng thái "lớp học" là "Không bắt đầu".

Q. Tôi không thể tham gia lớp học do sự cố với Skype hoặc Internet.

Vui lòng báo cáo sự cố khi làm "Báo cáo hoàn thành". Vui lòng kiểm tra kết nối Internet của bạn và thực hiện kiểm tra Skype. Nếu điều này vẫn không giải quyết được vấn đề, bạn có thể hủy lớp học trước khi buổi học bắt đầu. (Nếu bạn hủy ít hơn 30 phút trước giờ bắt đầu theo lịch, bạn sẽ phải trả 70% số điểm lớp học yêu cầu.)

Q. Nếu một lớp học bị hủy, khi nào điểm của tôi sẽ được hoàn trả?

Điểm của bạn sẽ được hoàn trả ngay lập tức. Nếu một lớp học bị hủy ít hơn 30 phút trước giờ bắt đầu, việc này sẽ được xem là hủy khẩn cấp và điểm của bạn sẽ được hoàn lại 15 phút sau khi lớp học hoàn tất. Đối với hủy khẩn cấp, chúng tôi sẽ thu bạn 70% số điểm cần cho lớp học. Xin lưu ý rằng, nếu một lớp học không bắt đầu 5 phút sau thời gian dự kiến, lớp này sẽ được xem là huỷ.

Thanh toán và Điểm

Q. Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng.

Q. Tôi trả phí thành viên hàng tháng, nhưng tôi đã sử dụng hết số điểm của mình trước khi chúng hết hạn.

Ngoài điểm thành viên hàng tháng, bạn cũng có thể mua thêm điểm khi cần. Khi bạn mua thêm điểm, ngày hết hạn của số điểm bạn đang có được kéo dài thêm một tháng kể từ ngày mua.

Q. Tôi có thể kiểm tra ngày hết hạn của điểm ở đâu?

Sau khi đăng nhập, bạn có thể kiểm tra ngày hết hạn trên trang “Sao kê điểm”.

Đăng ký thành viên và các chủ đề khác

Q. Tôi đã đăng ký làm thành viên, nhưng tôi không thể đặt một lớp học.

Để đặt một lớp học, bạn cần phải hoàn tất hồ sơ của bạn.

Q. Tôi đã quên mật khẩu của mình.

Sử dụng nút "Đặt lại mật khẩu" trên màn hình đăng nhập để đặt lại mật khẩu của bạn.